روسلان اوقرلیدز

Solicitor of England and Wales

Linkedin
Svg Xml 3csvg 20xmlns 3d 039 Http 3a 2f 2fwww W3

Chronology

2011 – 2015
The University of Hertfordshire, School of Law, LLB Honours

2015 – 2016
City, University of London, School of Law, Postgraduate Diploma in Legal Practice (LPC)

2020 – Present
City, University of London, School of Law, LLM

Practice Areas

Civil Litigation
Immigration Law
Dispute Resolution
Miscellaneous Legal Practice

Biography

I am a qualified solicitor in England and Wales. After following conventional study routes in the UK, Graduating Law Schools from the University of Hertfordshire followed by City, University of London, naturally leading my path to undertake training and practice in numerous London law firms.  My practice varies from Civil Litigation to Immigration Law and have held law Society accreditation for Immigration and Asylum senior caseworker.

 

At LawLex Solicitors where I am a managing director leading a team of highly skilled lawyers, I  maintain busy casework in varied practice with a Predominant focus on Immigration and Civil Litigation.

We are very good at resolving clients’ legal problems, yet pride to go beyond the provision of legal services and become lifelong friends and partners whom clients can invariably rely upon and have confidence.

There is no better measure than to check what our clients say about us.

Phone : 020 3432 7706
Email : ruslan@lawlex.co.uk

مشاوره های حقوقی متناسب با وضعیت شما

عجله کنید! امروز با ما تماس بگیرید و مشاوره تان را رایگان دریافت کنید!