თუ ჩვენს მიერ გაწეული მომსახურებით არ ხართ კმაყოფილი, გთხოვთ ამის შესახებ შეგვატყობინოთ მყისიერად. გვჯერა, რომ ყველა პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია, რაც შესაძლოა წამოიჭრას მომსახურების გაწევის დროს. ამისათვის უბრალოდ გაგვიზიაროთ თქვენი პრობლემის შესახებ, მიწერეთ თქვენს მთავარ იურისტს, ის აუცილებლად მოახდენს სწრაფ რეაგირებას, რათა მოგვარდეს თქვენს მიერ დასახელებული პრობლემა სწრაფად.

თქვენს მიერ წამოჭრილი პრობლემის/საჩივრის მიღების შემდეგ, ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ ის განიხილონ სწრაფად, რაც მთავარია სამართლიანად და სრულიად გამჭირვალედ. საჩივრის მიღების შემდეგ, აუცილებლად გიპასუხებთ, თუ რა ვადებში მოხდება თქვენი საჩივრის განხილბა და რა პროცედურებს გაივლის ის. რაც მთავარია თქვენი განცხადების ასლი ხელმისაწვდომი იქნება თქვენთვის ნებისმიერ დროს. იმედი გვაქვს ჩვენი ეს მომსახურება დაგეხმარებათ ღიად გამოხატოთ თქვენი აზრი და დააფიქსიროთ უკმაყოფილება, არსებობის შემთხვევაში. თუმცა, თუ გაქვთ სურვილი რომ არ ისარგებლოთ აღნიშნული სერვისით და მაინც არ ხართ მომსახურეით კმაყოფილი. ამ შემთხვევაში შესაძლებლობა გაქვთ მიმართოთ იურიდიულ ომბუცმენს, რომელიც განიხილავს მომხმარებლების საჩივრებს კომპანიის მიმართ. აღნიშნული ფაქტი გამოკვლეული იქნება კომპანიის მიერ, საჩივარს კი აქვს 6 თვიანი ვადა.

იურიდიული ომბუდსმენის საკონტაქტო დეტალები: Legal OmbudsmanPO BOX 6806
Wolverhampton
WVI 9WJ
Telephone: 0300 555 0333
Email: enquiries@legatombudsrnan.org.uk
Web: www.legatombudsrnan.org.uk
ჩვენი საჩივრების პოლიტიკა მიზნად ისახავს მაქსიმალურად გავაუმჯობესოთ მომსახურება და მოვიპოვოთ მომხმარებლის მაქსიმალური კეთილგანწყობა.

თქვენს მიერ წარმოდგენილი საჩივარი კი აუცილებლად მოხვდება ჩვენი რისკ მენეჯერის ყოველწლიურ მიმოხილვაში, რათა გავითვალისწინოთ ის სამომავლოდ.

ზოგადად, ჩვენ ნებისმიერი მომხმარებლის უკმაყოფილებას მივიჩნევთ სერიოზულად და ვცდილობთ მოვახდინოთ რეაგირება, რამდენადაც შესაძლებელია.
შეგიძლიათ გამოხატოთ, თქვენი ნებისმიერი კომენტარი, მათ შორის: „თქვენი მომსახურება ყოველთვის ძვირია“, ან „არ მესმის, რატომ ჭირდება ყველა პროცედურას ამდენი დრო“.
პატარა რამეც კი რაც გაძლევთ უკმაყოფილების საშუალებას, თქვენ ეხმარებით ჩვენ რისკ მენეჯერს, შეინარჩუნოს და შეადგინოს სრული პროფილი მომავალში მომხმარებლისთვის უკეთესი მომსახურების შესათავაზებლად. თუმცა ეს არ შეიძლება იყოს საჩივარი.

რა არის საჩივარი?

საჩივარია როდესაც:
მომხმარებელი ითხოვს საჩივარის პროცედურების ასლსს დასარეგისტრირებლად
საჩივარი არის წერილობითი, ფურცელზე ან ელექტრონულად, ელექტრონული ფოსტით, ფაქსით ან სხვა.
საჩივარი წარედგინება დანიშნულ საჩივრების დამმუშავებელს პირადად ან ტელეფონით.
სპრაქტიკულად ის განიხილება როგორც სრულყოფილი საჩივარი და სრული პროცედურების დაცვლით განიხილება ეტაპობრივად.

საჩივრების პოლიტიკა

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენს მიერ წამოჭრილი საჩივარი გადავჭრათ მაქსიმალურად სწრაფად და ეფექტურად, რადგან:

შესაძლოა ჩვენმა ამგვარმა პოლიტიკამ განმუხტოს რთული სიტუაცია
ეს არის შესაძლებლობა შევინარჩუნოთ ჩვენი მომხმარებელი და მისი ლოიალობა
ეს გვიზოგავს დროსა და ფულს
ამცირებს საჩივრების იურიდიული ომბუცმენის გზით მოგვარების შანსებს
ამცირებს საჩივრების ალბათობას, რაც საბოლოო ჯამში დადებითად აისახება ჩვენ ერთაინ რეპუტაციაზე.

სწორედ ეს არის მიზეზი, თუ რატომ ვუთმობთ დიდ დროს საჩივრების მიღებაზე და შიგნით მის დამუშავებაზე.

ფორმალური პროცედურები

მომხმარებლების წერილობითი საჩივრის პროცედურა

მომმარებელი წერილობითი საჩივარის შესახებ იღებს ინფორმაციას. კომპანიის მხრიდან მას აქვს სრულყოფილი ინფორმაცია საჩივრის განხილვის ვადებისა და მიმდინარეობასთან დაკავსირებით.
რაც მთავარია, მომხმარებელი მომსახურების გაწევის პირველივე დღიდან გაფრთხილებული უნდა იყოს, რომ ნებისმიერი პრობლემის შემთხვევაში მას უფლება აქვს ეს ყველაფერი გაასაჩივროს.

საკომისიოს მიმღების პასუხი

როდესაც მომხმარებელი ჩივის, შესაძლოა ეს იყოს ჩვეულებრივი გაუგებრობა, აქედან გამომდინარე, იურისტის მოვალეობაა:
მომხმარებელს სთხოვოს დაუკავშირდეს კომპანიის საჩივრების დამმუშავებელს ან კომპანიის წარმომადგენელს სთხოვოს დაუკავშირდეს მომჩივანს
თავაზიანად შესთავაზოს მომხმარებელს საჩივარის წერილობითი დადასტურება
დაუყოვნებლივ ჩააყენოს საქმის კურსსში საჩივრების დამმუშავებელი

დანიშნული საჩივრების დამმუშავებლის პასუხი

წრაფი უკუკავშირის პირობებში შესაძლოა საკითხი ტელეფონითაც მოგვარდეს. თუმცა თუ სატელეფონო ზარის განხორციელების დროს ვერ მოიძებნა ეფექტური გამოსავალი, საჩივრების დამმუშავებელის მოვალეობაა:
სთხოვოს მომხმარებელს გამოაგზავნოს საჩივარი წერილობით, ან დანიშნოს შეხვედრა
აუხსნას წერილობითი საჩივრების წარდგენის პროცედურები, რომლის ასლიც დაუყოვნებლივ გაეგზავნება