ვიზიტორის ვიზა

სტანდარტული ვიზიტორის ვიზა დიდ ბრიტანეთში

შეიძლება ითქვას, რომ სტანდარტულმა ვიზიტორის ვიზამ ჩაანაცვლა რამდენიმე სავიზო კატეგორია დიდ ბრიტანეთში, ესენია: ბიზნეს, საოჯახო, ბავშვის, მეუღლის, სპორტსმენის, დასვენების, პირადი სამედიცინო მკურნალობის ვიზები. ეს არის ვიზა, რომელიც გაძლევთ შესაძლებლობას, განახორციელოთ ნებისმიერი ბიზნეს საქმიანობა დიდ ბრიტანეთში, 6 თვემდე ვადით. თუ თქვენი გეგმები გაცილებით მეტ ხანს დაყოვნებას უკავშირდება, შეგიძლიათ განცხადი გააკეთოთ უფრო ხანგრძლივი პერიოდით (6 თვით, 2,…